سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهین دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مح
ابوالفضل کریمی مقدم – گروه زمین شناس ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
فرزانه بهمن پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۱۷ کیلومتری جنوب غربی بهاباد از توابع شهرستان بافق و در ایران مرکزی واقع شده است. در این منطقه انواع مختلفی از لیتولوژی های مربوط به دورانهای مختلف رخنمون دارندکه شامل سنگهای ولکانیک اسیدی،سنگهای ولکانیک بازیک و سنگهای نفوذی هستند. سنگهای ولکانیک اسیدی ترکیبی در حد داسیت تا ریوداسیت و ریولیت، سنگهای ولکانیک بازیک ترکیبی در حد بازالت تا آندزیت بازالتی و توده نفوذی ترکیبی در حدگرانیت تا کوارتز سیینیت دارند. غنی شدگی از عناصر LREE و LIL تهی شدگی HREE به دلیل عمق زیاد تشکیل ماگما نرخ ذوب کم و فوگاسیته بالای CO2/H2O می باشد. سنگهای ولکانیک اسید و توده نفوذی اسید به گرانیتوئیدهای A- type شباهت زیادی داشته و منشا گوشته ای دارد. سری ماگمایی سنگهای ولکانیک و توده نفوذی از نوع ساب آلکالن سنگهای ولکانیک بازیک بیشتر از نوع شوشونیتی اس . ت