سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد قانعی اردکانی – دانشگاه پیام نور ،گروه زمین شناسی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علو
حسین مهدیزاده – دانشگاه پیام نور ،گروه زمین شناسی
علی درویش زاده – دانشگاه تهران، دانشکده علوم زمین
محمد علی مکی زاده – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

چکیده:

توده آافی آباد در ۴۵ آیلومتری غرب یزد باترآیب سنگ شناسی مونزوگرانیت وگرانودیوریت، جزء گرانیت های نوع VAG، I و HSS می باشد.نموادرهای مختلف ژئوشیمیایی غنی شدگی عناصر LILE،LREE وتهی شدگی و آنومالی منفی عناصر HREE و HSFE را نشان می دهند آه شاخص ماگماهای آالکوآلکالن فرورانش در حاشیه فعال قاره ای است و ماگما از یک پوسته اقیانوسی فرورانده شده (نئوتتیس) و گوه گوشته تحول یافته روی آن منشاء گرفته و در حین صعود و جایگزینی دچارآغشتگی، هضم و اختلاط ماگمایی با پوسته شده اندآه برخی شواهد پتروگرافی موجود در مقاطع میکروسکوپی تأییدی بر این موضوع است.