سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان رازیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن ( اکتشاف) ،دانشگاه صنعتی سهند، تبری

چکیده:

منطقه مورد مطالعه با طول جغرافیایی۴۸˚۰۰′ -۴۷˚۳۳’۰۰٫۰ عرض جغرافیایی ۳۴˚۰۳’۰۰ ۳۴˚۱۸’۳۰ بخشی از زون ساختاری سنندج سیرجان است. واحدهای مورد بررسی بخشی از توالی افیولیتی صحنه- کرمانشاه را شامل میشود. این توالی با گابرو تودهای آغاز میشود و مطالعات میکروسکوپی و میکروساختاری نشان دهنده غالب بودن کانی اولیوین و کلینوپیرکسن ، وجود دگرسانیهای ثانویه کلریت و اپیدوت و وجود پلاژیوکلازهای سدیکو همچنین دگرشکلی در بلورپلاژیوکلازکه جملگی فاز فشارش در منطقه را نشان میدهد با توجه به مقدار کم دگرگونی و همچنین لایهای شدن این واحد در کنتاکت و چگالی بالای گسلها در منطقه جایگیری سرد را نشان میدهد. علاوه بر آنوجود گابرو پگماتوئیدی و ادخال پلاژیوکلازها تفریق در توده را بارز میکند. به دلیل غالب بودن پلاژیوکلاز سدیک و ناچیز بودن فلدسپات الکالن و کم بودن دگرگونی مجاورتی این توده به نظر میرسد که تبلور مذاب باقیمانده بازالتی از نوع مورب باشدو همرشدی کلینوپیروکسن- پلاژیوکلاز و اولیوین- پلاژیوکلاز نشاندهنده رشد آرام و تعادلی در اینبلورهاس . ت