سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین گندمکار – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده ملک زاده شفارودی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا حیدریان شهری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه اکتشافی بوته گز در شمال تربت جام و در مرز زون های ساختمانی ایران مرکزی و کپه داغ قرار دارد. زمین شناسی این منطقه شامل توده های دیوریتی، گرانودیوریتی و سینوگرانیتی است که در سنگ های دگرگونی نفوذ کرده اند. در مجموع ۵ توده نفوذی مختلف در منطقه تفکیک شد که ترکیب همه آنها حدواسط می باشد. یک توده نفوذی نیمه عمیق و ۴ توده نفوذی درونی است و شامل بیوتیت هورنبلند گرانودیوریت، هورنبلند بیوتیت گرانودیوریت، هورنبلند دیوریت، بیوتیت سینوگرانیت، بیوتیت گرانودیوریت پورفیری می باشند. توده نفوذی نیمه عمیق بیوتیت گرانودیوریت پورفیری دارای بافت پورفیری و شامل فنوکریست های اولیه پتاسیم فلدسپار، پلاژیوکلاز، بیوتیت و کانی های ثانویه سرسیت، کوارتز ثانویه و به مقدار جزئی اکسید آهن می باشد. توده های عمیق منطقه با بافت هیپ اید یومورفیک گرانولار و دارای ترکیبی از فنوکریست های اولیه پلاژیوکلاز، کوارتز، پتاسیم فلدسپار، بیوتیت و هورنبلند و کانی های ثانویه سرسیت، کوارتزثانویه، کلریت، کربنات و به مقدار جزئی اکسید اهن می باشند. پذیرفتاری مغناطیسی توده های منطقه از صفر تا ۵X10(-5)SI می باشد. بنابر این از نظر سری ماگمایی سنگ های منطقه از نوع سری ایلمنیت (نوع احیایی) می باشند. این توده ها متاآلومینوس تا پرآلومینوس بوده و از کالک آلکالن با پتاسیم متوسط تاسری شوشونیتی متغیرهستند.