سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فواد اسلامیت – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
سارا درگاهی – استادیار بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا شاکراردکانی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی- معدنی زرند، دانشگاه شهید با

چکیده:

سنگ های نیمه عمیق داسیتی – ریولیتی نئوژن بدبخت کوه در جنوب غرب رفسنجان و در کمربندماگمایی ارومیه- دختر مشاهده می شوند. این توده نیمه عمیق به داخل مجموعه آتشفشانی- رسوبی ائوسن نفوذ نموده است و از لحاظ تجمع کانیایی شامل کانی های پلاژیوکلاز، کوارتز، بیوتیت، آمفیبول، فلدسپار پتاسیم و اپاک می باشد. بافت های عمده آن پورفیری، گلومروپورفیری و جریانی است. حضور آنکلاوهای آندزیتی تیره رنگ و گرد شده، تحلیل یافتگی حواشی کانی های پلاژیوکلاز، کوارتز و بیوتیت به همراه بافتهای غیرتعادلی در پلاژیوکلازها نظیر منطقه بندی و بافت غربالی، همگی نشانه هایی از اختلاط ماگمایی هستند. اپاکی شدن بیوتیت ها و آمفیبول ها نشانگر بالا بودن فوگاسیته اکسیژن و فشار بخار آب در زمان تشکیل توده نیمه عمیق بدبخت کوه می باشد. مطالعات ژئوشیمیایی نشان دهنده این است که توده بدبخت کوه جزء سری کالک آلکالن و متاآلومینوس تا اندکی پرآلومینوس بوده و مشخصات گرانیتوئیدهای نوع I رادارد. دیاگرام های توصیفی عناصر کمیاب، غنی شدگی عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ Rb ،Ce،Ba ،K) و تهی شدگی عناصر با شدت میدان بالا (Ti و Ta ،Nb) به همراه الگوی عناصر خاکی نادر نرمالیز شده بر اساس کندریت نشان می دهد که توده نیمه عمیق بدبخت کوه دارای مشخصه ماگماتیسم زون فرورانش است و در یک محیط قوس آتشفشانی تشکیل شده است.