سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس گل محمدی – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی،
محسن زنگنه قاسم آبادی – واحداکتشاف معادن سنگ آهن سنگان، شرکت سنگ آهن شرق ایرا
علی اکبر بادامه –

چکیده:

توده های گرانیتوئیدی زوزن با سن ائوسن پایانی- الیگوسن آغازی در بخش شمال شرقی بلوک لوت و جنوب غربی خواف در استان خراسان رضوی واقع شده است. براساس دیاگرامهای طبقه بندی مودال و شیمیایی، توده گرانیتوئیدی منطقه شمالغربی کیبرکوه دارای ترکیب گرانودیوریت، مونزوگرانیت، مونزودیوریت وکوارتز دیوریت می باشد.آنکلاوهای میکروگرانولار مافیکزیادی در این توده نفوذی دیده می شود که عملکرد فرایند اختلاط ماگمایی را تایید می کند. از لحاظ تقسیم بندی های ژنتیکی، توده گرانیتوئیدی مزبور از نوع گرانیتوئیدهایI و سری مگنتیت می باشد. ترسیم دیاگرامهای ژئوشیمیایی، ماهیت متاآلومین تا پرآلومین و کالکوآلکالن را برای این توده نشان می دهند. تخمین درجه حرارت و فشار بر اساس ترکیب شیمیایی بلورهای آمفیبول و پلاژیوکلاز، دامنه ای حدود ۶۶۶ تا ۶۱۶ درجه سانتیگراد و فشار ۲/۶۶ تا۳/۸۵کیلوبار را نشان می دهد.