سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سولماز عباسی – دانشجویی کارشناسی ارشد پترولوژی در دانشگاه اصفهان
سیدمحسن طباطبایی منش – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

مجموعه نفوذی نابر در بخش غربی زون ارومیه دختر قرار گرفته است. در این مجموعه سنگ های نفوذی تونالیت، کوارتز دیوریت، دیوریت و پیروکسن دیوریت به سن الیگو – میوسن در داخل سنگ های آتشفشانی ائوسن و آهک و شیل های سازند قم نفوذ کرده اند. مطالعات پتروگرافی و مینرال شیمی با استفاده از الکترون مایکروپروب نشانگر آن است که کانی های سازنده اصلی این سنگ ها شامل کلینوپیروکسن (اوژیت)، ارتوپیروکسن (هیپرستن)، هورنبلند (مگنزیوهورنبلند)، پلاژیوکلاز (آندزین، لابرادور و بیتونیت)، بیوتیت وکوارتز می باشد و کانی های فرعی آن ها را اسفن، آپاتیت، زیرکن، اکتینولیت، کلسیت، کلریت (کروندوفیلیت)و مگنتیت تشکیل می دهند. همچنین مطالعات ژئوشیمیایی عناصر نادر و خاک های کمیاب نشان می دهدکه این سنگ ها پتاسیم متوسط، ساب آلکالن، از نوع Iو در قلمرو کالک آلکالن مربوط به مناطق برخوردی (حواشی قاره ای فعال) قرار می گیرند. مهم ترین کانی زایی فلزی مرتبط با این توده شامل پیریت، کالکوپیریت، مگنتیت و هماتیت می باشد.