سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مکی پور – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
سیدسعید محمدی – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدحسین زرین کوب – دانشگاه بیرجند دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق شهرستان سربیشه و در بخش شمالی زمیندرز سیستان قرار دارد. واحدهای سنگی منطقه شامل واحدهای افیولیت ملانژ، رسوبات رخساره فلیش، سنگ های آتشفشانی و سنگ های آذرآواری است. سنگ های آتشفشانی و آذرآواری از اصلی ترین واحدهای سنگی بعد از جایگیری مجموعه افیولیت ملانژ می باشند. واحدهای گدازه ایی شامل آندزیت، تراکی آندزیت و آندزیت بازالت هستند. پلاژیوکلاز، پیروکسن، الیوین، هورنبلند و بیوتیت فنوکریست های این سنگ ها را تشکیل می دهند. شواهد صحرایی و بررسی های میکروسکوپی نشان دهنده وقوع دگرسانی از جمله کربناتی، پروپیلیتیک، اوپاسیتی و ایدنگزیتی شدن می باشد. نمونه های منطقه ماهیت کالک آلکالن، متاآلومین، تهی شدگی در عناصر P, Ba, Ta, St, Ti, Nb و غنی شدگی در Th, K, Rb. U را نشان می دهند. LREE نسبت به HREE غنی شدگی نشان می دهد. این ویژگی ها از مشخصات ماگماهای وابسته به فرورانش است.