سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افسانه بدر – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور الیگودرز
مهدی هاشمی – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور الیگودرز
بتول تقی پور – دانشگاه شیراز

چکیده:

توده گرانیتوئیدی قهرود در ۱۱۶ کیلومتری شمال غرب اصفهان و بر روی نوار ماگمایی ارومیه دختر واقع شده است. این توده از جنس گرانودیوریت تونالیت با سن میوسن میانی در مجموعه ای از شیل و ماسه سنگ های ژوراسیک و سنگآهک و مارن های کرتاسه و ائوسن نفوذ کرده است. نفوذ این توده درشمال و جنوب روستای قهرود موجب دگرگونی مجاورتی سنگ های اطراف و اسکارن سازی در منطقه شده است. همچنین بخش هایی از حاشیه جنوبی توده قهرودمحتمل دگرسانی های گرمایی وسیعی است. با توجه به شواهد پتروگرافی، این دگرسانی ها ازنوع سیلیسی شدن، سریسیتیشدن، کلریتی شدن، اپیدوتی شدن و هماتیتی شدن می باشند. براساس شواهد ژئوشیمیائی، توده قهرود از نوع Iبوده ماگمای سازنده آن مشخصات یک ماگمای کالک آلکالن و متاآلومینوس را دارا می باشد که دریک محیط تکتونوماگمایی مرتبط با قوس آتشفشانی شکل گرفته اس . ت