سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه فریدونی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدهاشم امامی – دانشیار پژوهشکده علوم زمین،سازمان زمین شناسی ایران، تهران
علی خان نصراصفهانی – استادیار گروه پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسین حجتی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

سنگهای آمفیبولیتی بخشی از کمپلکس دگرگونی همراه با افیولیت های جندق می باشند، آمفیبولیت ها ازهورنبلند، پلاژیوکلاز، گارنت، آلکالی فلدسپار (ارتوکلاز)، بیوتیت، مسکویت، اسفن وکوارتز تشکیل گردیده اند. حضورکانیهای اکتینولیت، اپیدوت وکلسیت نیز بیانگر رخداد یک دگرگونی برگشتی در حد رخساره شیست سبز می باشد. این سنگها از نظر ژئوشیمیایی ساب آلکالن و دارای روند تولئیتی هستند. بررسی های ژئوشیمیایی نشانگر یک منشاپروتولیت مافیک (بازالتی) برای سنگ منشا آمفیبولیت ها است. این پروتولیت در شرایط پوسته اقیانوسی و در محیط تکتونیکی حوضه های پشت قوسی در کمربند های کمان آتشفشانی قبل از برخورد نئوتتیس با بلوک لوت تشکیل شده اند.