سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره سهامی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب اله قاسمی – دانشیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
مرتضی درخشی – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

رخنمون ضخیم مجموعهی بازالتی سلطان میدان در شمال و شمال شرق شاهرود، بیانگر یک رخداد عظیم ماگمایی در سیلورین البرز است. این ماگماتیسم، با طبیعت آلکالن سدیک و ویژگیهای ژئوشیمیایی ماگماهای کافتهای درون قارهای، از ذوب بخشی ۱۵ تا ۲۰ درصدی یک ستون گوشتهای گارنت پریدوتیتی درحال صعود، در اعماق ۱۰۰ تا ۱۱۰ کیلومتری حاصل شده و در یک محیط قاره- ای- دریایی کمعمق فوران نموده است. این محیط نشانه آغاز تشکیل کافت پالئوتتیس در البرز است.