سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدرالدین امینی – دانشگاه تربیت معلم تهران – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی
ساناز یاجم – دانشگاه تربیت معلم تهران – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی
جلیل قلمقاش – دانشگاه تربیت معلم تهران – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی

چکیده:

توده نفوذی چاه ترش گسترده ترین رخنمون نفوذی منطقه و از توده های متعلق به مجموعه نفوذی جنوب غرب ندوشن به سن الیگومیوسن می باشد که با قطع واحد های آتشفشا نی به سن ائوسن، در پهنه ماگمایی ارومیه – دختر رخنمون دارند . توده چاه ترش متشکل از دو فاز نفوذی پورفیری و گرانولار است که تزریق ماگما درپالسهای مختلف و تحت شرایط متفاوت با هم باعث ایجاد تنوع بافتی و منطقه بندی صحرایی در سنگهای توده شده است . بررسی های دقیق ژئوشیمیایی این توده نشان دهنده منشا گیری هر دو فاز از ، ماگمای مادر واحد می باشد که فازگرانولار تفاله ای کم سیلیس با قیمانده از تبلور بخشی مونزوگرانیتهای پورفیری توده می باشد . د رماگمای مادر توده چاه ترش، بالا بودن میزان از یک سو و بالا بودن میزان پتاسیم از سوی دیگر موجب کاهش چشمگیر حلالیت فسفر در مذاب گرانیتوئیدی شده و موجبات جدایش سریع کانی آپاتیت از مذاب مادر را فراهم نموده است .