سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد قانعی اردکانی – دانشگاه پیام نور ،گروه زمین شناسی
حسین مهدیزاده – دانشگاه پیام نور
علی درویش زاده – دانشگاه تهران
محمدعلی مکی زاده – دانشگاه اصفهان

چکیده:

توده کافی آباد در ۴۴ کیلومتری غرب یزد باترکیب سنگ شناسی مونزوگرانیت وگرانودیوریت، جزء گرانیت های نوعI HSS و VAGمی باشد.نموادرهای مختلف ژئوشیمیایی غنی شدگی عناصرLILE،LREEوتهی شدگی و آنومالی منفی عناصرHSFE و HREE را نشان می دهند که شاخص ماگماهای کالکوآلکالن فرورانش در حاشیه فعال قاره ای است و ماگما از یک پوسته اقیانوسی فرورانده شده )نئوتتیس( و گوه گوشته تحول یافته روی آن منشاء گرفته و در حین صعود و جایگزینی دچارآغشتگی، هضم و اختلاط ماگمایی با پوسته شده اندکه برخی شواهد پتروگرافی موجود در مقاطع میکروسکوپی تأییدی بر این موضوع است.