سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عصمت علیشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه بیرجند
محمد حسین زرین کوب – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
سید سعید محمدی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

سنگهای آتشفشانی با سن پلیو-کواترنری در شمال شرق نهبندان(شرق ایران) و در حاشیه شمالی ایالت ساختاری سیستان رخنمون دارند. این سنگها شامل تراکی آندزیت، آندزیت بازالت و بازالت با بافتهای غالب پورفیری با خمیره میکرولیتی، جریانی و حفرهای میباشند. پلاژیوکلاز، آمفیبول، کلینوپیروکسن(اوژیت)، اُلیوین فنوکریستهای این سنگها را میسازند. این سنگها ماهیت آلکالن داشته و بر اساس ویژگیهای عناصر کمیاب معرف ولکانیسم درون صفحهای میباشند. آلکالیبازالتها ویژگیهای ژئوشیمیایی مشابه OIB دارند و از یک منشاء گوشتهای غنیشده با درجات ذوببخشی کم در میدان پایداری گارنت(احتمالاً در استنوسفر) شکل گرفته اند که در اثر کششهای محلی به سطح زمین راه یافته است.