سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صدرالدین امینی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن موید – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
علی اکبر خضرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سنگهای ولکانیک پتاسیک و اولتراپتاسیک شمالغرب مرند با سن پلیو – کواترنر شامل : تفریت فنولیتی، فنولیت تفریتی و تراکی آندزیت بازالتی است . بالا بودن مقادیر K2O و MgO و نیز نسبت K 2 O / Na 2 O نشان می دهد که سنگهای منطقه را می توان جزو سنگهای پتاسیک و اولتراپتاسیک رده بندی کرد . درحالیکه از نظر سری ماگمایی در محدوده آلکالن قرار می گیرند . بررسی عناصر فرعی نشان می دهد که سنگهای این منطقه از عناصر LILغنی بوده و دارای مقادیر پائین عناصر HFSاست که این نشان می دهد بخش گوشته ای لیتوسفرمتاسوماتیزه شده توسط سیالات غنی از آب و آغشتگی پوسته ای نقش عمده ای در ژنز این سنگها دارند . سنگهای این منطقه کاملا سالم ) ) Fresh بوده و دگر سانی روی آنهاا کمتر تاثیر گذاشته است