سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا بصیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
زهرا طهماسبی – دانشگاه لرستان
سیدوحید شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
احمد احمدی خلجی – دانشگاه لرستان

چکیده:

سنگهای آتشفشانی مورد مطالعه در شرق نهاوند در غرب ایران قرار گرفته اند و بخشی از زون سنندج- سیرجان می باشند.این سنگها شامل بازالت، آندزیت بازالت ،آندزیت، ریولیت، تراکیت و داسیت می باشند که اثراتی ازآلتراسیون و دگرگونی هیدروترمال درجه پایین را نشان می دهند. آندزیتها در نمونه های دستی دارای درشت بلورهای پلاژیوکلاز هستند.کانی های سیلیکاته این سنگها به کانی های ثانویه تبدیل شده اند.بر طبق مطالعاتژئوشیمیایی این سنگها دارای ترکیب کالک الکالن و شوشونیتی می باشند. همچنین این این نمونه ای سنگی در نمودارهای تمایزی مختلف در میدان قوسهای آتشفشانی قرار می گیرند.این سنگها در عناصرHFSE و HREE تهی شده و در عناصرLREE و LILE غنی شده می باشند.این الگوها پیشنهاد می کنند که این سنگها در یک محیط فرورانش مرتبط در حاشیه زون سنندج -سیرجان تشکیل شده اند.