سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب ا…. قاسمی – عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا خانعلی زاده – کارشناس ارشد پترولوژی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

توده گرانیتوئیدی ششتمد در ۴۵ کیلومتری جنوب سبزوار رخنمون دارد. این توده نفوذی در بین سنگهای عمدتاً بازالتی بالشی متعلق به زون افیولیتی سبزوار جایگزین شده است. توده گرانیتوئیدی ششتمد دارای طیف ترکیبی دیوریت، کوارتزدیوریت، گرانودیوریت، گرانیت و آلکالی گرانیت میباشد، با این وجود ترکیب غالب آن گرانودیوریتی است. این توده نفوذی توسط تعداد زیادی دایک دارای ترکیب دیوریتی – کوارتزدیوریتی قطع گردیده است. در نمودارهای تغییرات، روندهای عناصر اصلی و فرعی و کمیاب مبین ناپیوستگی بین ترکیبات حدواسط( دیوریت – کوارتزدیوریت) و اسیدی(گرانودیوریت، گرانیت و آلکالیفلدسپار گرانیت) میباشد، شواهد صحرایی نیز موضوع تأیید میکند. از نظر تقسیم بندیهای زایشی توده گرانیتوئیدی ششتمد به گرانیتوئیدهای نوع I سری مگنتیت تعلق دارد. در ضمن دارای ماهیت متاآلومین و کالکوآلکالن میباشد. از نظر جایگاه تکتونیکی از نوع گرانیتهای قوس آتشفشانی VAG است و در زمره گرانیتوئیدهای جزایر قوسی IAG قرار میگیرد. فرورانش اقیانوسی- اقیانوسی در یک محیط جزایر قوسی و ذوب ورقه اقیانوسی فرورونده( دگرگون تا حد آمفیبولیت) و احتمالاً گوه گوشتهای روی آن( در یک زون فرورانش قوسی) و سپس تبلور تفریقی ماگمای بوجود آمده به تشکیل این توده نفوذی منجر شده است.