سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شورگشتی – دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمسعود همام – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
آزاده ملک زاده شفارودی –

چکیده:

توده نفوذی مورد مطالعه، در جنوب شرق سلطان آباد واقع شده و از لحاظ تقسیمبندی تکتونیکی، بخشی از زون افیولیتی سبزوار می-باشد. ترکیب این توده نفوذی از گابرو تا دیوریت تغییر میکند. کانیهای اصلی تشکیل دهنده سنگ شاملپلاژیوکلازبیتونیت)هورنبلند(، پیروکسن ازنوع CPX اوژیت ت دیوپسید و OPX انستانیت هیپرستن ودارای کانی های فرعی شامل آپاتیت اسفن بیوتیت و کانی آپاک می باشند این توده ها طبق نمودارهای ژئوشیمیایی سری کالک آلکالن متاآلومین هستند براساس مطالعات ژئوشیمیایی موقعیت زمین ساختی این توده ها با بازالت های نوع کوهزایی قوس آتشفشانی CAB قابل مقایسه است و دررژیم تکتونیکی قوسهای آتشفشانی مرتبط با فرورانش حاشیه فعال قاره ای به وجود آمدها ند باتکیه برداده های ژئوشیمیایی و روابط صحرایی منبع ماگمایی مجموعه های پلوتونیکی باید ماگمایی مشتق شده ازگوشته باشد.