سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه آقابزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
محمدرضا قربانی – عضو هیأت علمی پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس
مجید قادری – عضو هیأت علمی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
اعظم سلطانی – آارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شمال غرب نیشابور، بخشی از زون بینالود است که دارای سنگهای ولکانیکی با ترکیب داسیتی وریوداسیتی با بافت پورفیری همراه با فنوکریستهای فراوان آمفیبول و به میزان کمتر بیوتیت وپیروکسن می باشد. این سنگها دارای ماهیت کالکآلکالن و ویژگی ژئوشیمیایی آداکیتی بوده و به نظرمیرسد از ذوب بخشی یک منبع اکلوژیتی یا متابازالتی و واکنش آن با پریدوتیتهای گوشته ایجاد شده باشند. سنگهای آتشفشانی فلسیک منطقه، غنی شدگی درLREE و LILE و تهی شدگی ازHREE را نشان می دهند آه م یتواند نشانه ای از تشکیل آنها در یک محیط فرورانش باشد. حضور بعضی از فازهای کانیها، حاشیه واکنشی در کانیها، خلیج خوردگی و بافت غربالی، نشانه آن است آه احتمالاً ماگماهای سازنده این سنگها در طی صعود به بخش بالایی پوسته، متحمل آلایش شده اند.