سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید دزواریی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
صدرالدین امینی – دکتری پترولوژی
رضا زارعی سهامیه – دکتری پترولوژی

چکیده:

قسمت اعظم توده مورد مطالعه در استان کردستان در جنوب غربی شهرستان بوکان با روند شمال غربی جنوب شرقی در زون سنندج سیرجان واقع شده است. بر اساس دیاگرامهای طبقه بندی مدال و شیمیایی دارای ترکیب گرانیت، گرانودیوریت، تونالیت، مونزونیت، دیوریت، مونزودیوریت و گابرو می باشد. میکروآنکلاوهای مافیک به وفور نیز در این توده نفوذی مشاهده می گردد. در دیاگرام های ژئوشیمیایی، طیف پیوسته ای بین ترکیبات سنگی مشاهده می شود که مبین تفریق ماگمایی است. شواهد صحرایی از قبیل وجود آنکلاوهایی از سنگ میزبان، عملکرد فرایند آلایش را تایید می کند. ازلحاظ تقسیم بندی های ژنتیکی، توده گرانیتوئیدی مزبور از نوع گرانیتوئیدهایAمی باشد. در دیاگرام های ژئوشیمیایی، این توده دارای ماهیت متاآلومینوس تا پرآلومینوس و کالکوآلکالن پتاسیم متوسط تا بالا می باشد. با توجه به نمودارهای مختلف تمایز محیط تکتونیکی، این توده در محیط گرانیت های قوسآتشفشانیVAG) قرار می گیرد و احتمالاً در ارتباط با د پیده فرورانش صفحه اقیانوسی نئوتتیس به زیر ورقه قاره ای ایران حاصل شده باشد