سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران خسروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمد احمدی خلجی – دانشگاه لرستان
علیخان نصراصفهانی – دانشگاه آزادخوراسگان

چکیده:

در منطقه مورد مطالعه دو سری دایک با روند شمال شرقی – جنوب غربی وجود دارد که سایر سنگ های موجود در منطقه راقطع می کنند و بنظر می رسد این دایک ها جوانترین فعالیت ماگمایی در منطقه باشند. سری اول دایوک هوای حدواسط )آندزیتی (هستند که درون مونزوگرانیت ها تزریق شده اند و سری دیگر دایک های بازیک هستند کوه درون گرانودیوریت هوا قرار دارند . حدواس )آندزیتی( به رنگ سبز روشن، دانه ریز تا دانه متوس و دارای بافت پورفیری هستند. کانی های تشکیل دهنده آن ها شاملآمفیبول، پلاژیوکلاز، بیوتیت و اپاک هستند. دایک های بازیک به رنگ سبز تیره، دانه ریز تا دانه متوسط و دارای بافت افیتیک تاساب افیتیک هستند. کانی های تشکیل دهنده آن ها شامل آمفیبول، پلاژیوکلاز، آپاتیت، اسفن و بیوتیت می باشد. بر اساس ترکیب شیمیایی و نمودارهای تمایز تکتونوماگمایی، ماگموای تشوکیل دهنوده دایوک هوای حدواسط )آندزیتی ( از نووکالک آلکالن بوده و الگوی سنگ های آتشفشانی در یک محی فروانش را نشان می دهند در حالی که ماگمای تشکیل دهنده دایک های بازیک از نو تولئیتی می باشد و یک الگوی مرتب با درون صفحه را نشان می دهند.