سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا گلی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
قدرت ترابی –

چکیده:

سنگ های آتشفشانی ائوسن در جنوب غرب چوپانان رخنمون خوبی داشته و بخشی از بلوک یزد را به خود اختصاص داده اند. این سنگ ها با روند شمال شرق- جنوب غرب به دو صورت گدازه و آذرآواری بوده که بخش اول شامل سنگ های آتشفشانی و نیمه آتشفشانی و بخش دوم شامل توف سنگی، توفیت و برش توفی می باشد. سنگ شناسی غالب منطقه آندزیت است که تحت تاثیر گسل هایی چون گسل چوپانان و کال کافی و هجوم محلول های گرمابی به میزان قابل توجهی دستخوش دگرسانی قرار گرفته است. بررسی های صحرایی نشان می دهد که این سنگ ها در برخی مناطق بسیار تکتونیزه بوده و حاوی درز و شکاف فراوان می باشند. بافت آندزیت های منطقه ی مورد بررسی اغلب پورفیری، گلومروپورفیری، غربالی، پوئی کیلیتیک و جریانی است. مجموعه کانی های تشکیل دهنده ای ن سنگ ها عبارتند از فلدسپار (آندزین – الیگوکلاز و سانیدین)، آمفیبول (هاستینگسیت منیزیم دار، مگنزیوهاستینگسیت، فروپارگازیت)، میکا (بیوتیت – فلوگوپیت)، کلینوپیروکسن (دیوپسید، اوژیت)، کوارتز و گارنت، کانی های تیره (هماتیت، مگنتیت، تیتانومگنتیت، ایلمنیت)، تیتانیت، زیرکن و آپاتیت. کانی های ثانویه وحاصل د گرسانی نیز کلسیت، کلریت (دیابانتیت)، و پرهنیت می باشند. شیمی کانی ها و ویژگی های پتروگرافی دلالت بر کالک آلکالن بودن سنگ های منطقه دارد. محیط زمین ساختی که سنگ های آتشفشانی این ناحیه درآن شکل گرفته اند، احتمالا ی ک کمان ماگمایی وابسته به فرورانش است.