سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین پناهی – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال
مسعود کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،خ
احمد احمدی خلجی – گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه لرستان ،خرم آباد، ایران
ایرج رسا – گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایرا

چکیده:

افیولیت نورآباد بخش مهمی از افیولیت کرمانشاه می باشد .پریدوتیت های سرپانتینی شده،گابرولایه ای،گابروهای کومولایی،مجمعه دایک های صفحه ای،گدازه های بالشی و سنگهای رسوبی اجزائ اصلی این افیولیت هستند.گدازه های بازالتی افیولیت نورآباد در نموداره بهنجارشده نسبت به کندریت وN-MORB از عناصرHFSE, HREE تهی شدگی وازLILE , LREE غنی شده اند.این الگوها وابستگی با قوس جزیره ای را پیشنهاد می کند.