سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدهاشم امامی – دانشیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی پژوهشکده علوم زمین
راضیه محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
مریم مبصری موفق – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

منطقه مورد بررسی در ۲۸۰ کیلومتری جنوب غرب تهران قرار دارد واحدهای آتشفشانی مورد مطالعه در محدوده ترکیبی از بازیک بازالت تا اسیدی داسیت – ریولیت قرار میگیرند و از نظر پهنه بندی ساختاری نیز این منطقه بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه – دختر می باشد سنگهای منطقه موردمطالعه شامل سنگهای آتشفشانی چون آندزیت ، تراکی آندزیت، داسیت و ریوداسیت و سنگهای آذرآواری شامل توف، ویتریک توف، ولکانی کلاستیک و ایگنمبریت می باشد شواهدی ازالودگی ماگمایی در این سنگها مشاهده می شود آثار دگرسانی درنمونه های آتشفشانی مشاهده می شود که عمده ترین دگرسانی هایی که منطقه را تحت تاثیر قرار داده شامل سریسیتی شدن رسی شدن کلریتی شدن و کربناتی شدن می باشد طبق مطالعات ژئوشیمیایی که براساس بررسی نمودارهای صورت گرفته است روند قرار گیری نمونه ها در نمودارها حاکی از پددیه تفریق ماگمایی است. غنی شدگی Th Ba,Rb و تهی شدگی عناصر Ti Nb همچنین غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین می تواند دلایلی مبنی بر تعلق سنگهای مورد مطالعه به مناطق فرورانش را تقویت کند.