سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا بیطاری خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
منصور قربانی – دکتری پترولوژی، هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
جمال شیخ ذکریایی – دکتری پترولوژی، گروه زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
هاجر افتخاری – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ١٧ کیلومتری شرق شهرستان اردستان در کمان ماگمایی ارومیه- دختر قرار دارد. در این ناحیه سنگ های آتشفشانی وآذرآواری ائوسن طیف ترکیبی وسیعی را در بر میگیرندکه عبارتند از: ریولیت، داسیت، ریوداسیت، تراکیت،آلکالی تراکیت، آندزیت،تراکی آندزیت، آندزیت بازالت،بازالت و توف . این سنگها دارای دوطیف بازیک و اسیدی می باشند که از نظر شیمیایی سنگ های بازیک منطقه ماهیت کالکوآلکالن و سنگ های اسیدی ماهیت شوشونیتی دارند. همراهی دونوع ماگمای یاد شده با تئوریهای جدید در مورد حضور توآم این ماگماها در بخش های خارجی کمان ماگمایی حاصل از فرورانش منطبق است. غنی شدگی LREE در مقایسه با HREE وبالا بودن مقدار عناصر ناسازگار LILE نسبت به HFSE همچنین غنی شدگی Th نسبت به Ta در گدازه های منطقه، از نشانه های سنگ های مربوط به فرورانش است.