سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا خیام باشی – دانشجوی کارشناسی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
علی خان نصراصفهانی – استتاد یارگروه کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصف

چکیده:

نفوذی مورد مطالعه، در شمال شرق روستای علی آباد، جنوب شهر اردستان واقع شده است وبخشی از کمریند ماگمایی ارومیه-دختر می باشد. این پلوتون با سن احتمالی میوسن در نتیجه فعالیت های شدید ماگمایی در طی و بعد از کوهزاد آلپی تشکیل شده است. ترکیب توده نفوذی در محدوده دیوریت قرار دارد. کانی های اصلی تشکیل دهنده این توده شامل: کوارتز ، پلاژیوکلاز ،فلدسپار آلکالن می باشدو کانی های فرومنیزین آن شامل بیوتیت و آمفیبول می باشد. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی ، سنگهای این توده در محدوده ساب آلکالن،کالکوآلکالن، متاآلومین قرار گرفته اند و از گرانیت های منیزیمی نوعIمی باشد. این توده نفوذی با غنی شدگی از عنایر با شعاع یونی بزرگLILE و تهی شدگی از عناصر با پتانسیل یونی بالا HFSE)مشخص می شود. الگوهایREES نرمالایز شده نسبت به کندریت نشانگر غنی شدگی متوسط تا زیاد ازLREESو الگوی تفریق نیافته در توزیع عناصر HREES را عرضه می کندEu انومالی منفی نسبتا کمی را از خود نشان می دهد. انومالی منفیEu نسبتا ضعیف نشانگر حضور پلاژیوکلاز طی تفریق یا فرایند ذوب می باشد.این ماگما م ی تواند از ماگمای اولیه در پوسته زیرین احتمالا حاصل شده باشد که منشاء آن ذوب بخشی پروتولیت های پوسته ای و ماگماهای بازالتی حاصل از ذوب بخشی گوه های گوشته ای در یک حاشیه فعال قاره ای است.