سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم شکوهی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
علیخان نصراصفهانی – استادیار گروه کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده:

نفوذی مورد مطالعه، در جنوب شهر اردستان واقع شده است و بخشی ازکمریند ماگمایی ارومیه-دختر می باشد. این پلوتون با سن احتمالی میوسن در نتیجه فعالیت های شدید ماگمایی در طی و بعد از کوهزادآلپی تشکیل شده است. ترکیب توده نفوذی در محدوده دیوریت قرار دارد. کانی های اصلی تشکیل دهنده این توده شامل: کوارتز ، پلاژیوکلاز ،فلدسپار آلکالن می باشدو کانی های فرومنیزین آن شامل بیوتیت و آمفیبول می باشد. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی ، سنگهای این توده در محدوده ساب آلکالن،کالکوآلکالن، متاآلومین قرار گرفته اند و از گرانیت های منیزیمی نوعI می باشد. این توده نفوذی با غنی شدگی از عنایر با شعاع یونی بزرگLILE) و تهی شدگی از عناصر با پتانسیل یونی بالاHFSE)مشخص می شود. الگوهایREES نرمالایز شده نسبت به کندریت نشانگر غنی شدگی متوسط تا زیاد از LREES و الگوی تفریق نیافته در توزیع عناصر HREES را عرضه می کند Eu انومالی منفی نسبتا کمی را از خود نشان می دهد. انومالی منفی Eu نسبتا ضعیف نشانگر حضور پلاژیوکلاز طی تفریق یا فرایند ذوب می باشد.اینماگما می تواند از ماگمای اولیه در پوسته زیرین احتمالا حاصل شده باشد که منشاء آن ذوب بخشی پروتولیت های پوسته ای و ماگماهای بازالتی حاصل از ذوب بخشی گوه های گوشته ای در یک حاشیه فعالقاره ای است