سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامعلی معاف پوریان – دکترا پترولوژی ، عضو علمی دانشگاه پیام نور ، مرکز اوز
عاطفه نیمروزی – کارشناس ارشد پترولوژی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز شیراز

چکیده:

مجموعه سنگی الترامافیک – مافیک واقع در شرق خط واره فریمان – تربت جام با توجه به شواهدصحرایی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی در نتیجه رخدادهای متناوب آتشفشانی در یک حوضه رسوبیمجاور قاره تشکیل گردیده است .شواهد وابسته به ژئوشیمی سنگ ها و شیمی بلورهای الیوین واسپینل بر ماگماتیسم ناشی از حرارت فوق العاده پلوم گوشته ای در اعماق نسبتا زیاد حکایت دارد