سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده رنجبر – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه اصفهان
سیدحسن طباطبایی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحسن طباطبایی منش – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در بخش مرکزی مجموعه ماگمایی ارومیه- دختر، در ۷۵ کیلومتری شمال شرق اصفهان واقع شده است. بر پایه نقشه زمین شناسی اردستان این سنگ ها ریولیت، ریوداسیت و توف معرفی شده اند. استفاده از نمودارهای نام گذاری سنگ ها با استفاده از اکسیدهای اصلی و عناصر ناسازگار نشان دهنده ترکیب غالب ریولیتی این سنگ هاست. در محدوده مورد بررسی توده های نفوذی پراکنده با ترکیب گرانیتی نیز رخنمون دارند که بر روی نقشه زمین شناسی منطقه گزارش نشده اند. این سنگ ها دارای ماگمای کالک آلکالن نوع I هستند و در یک محیط برخوردی مرتبط با حاشیه قاره ها تشکیل شده اند. با توجه به نقشه زمین شناسی اردستان این سنگ ها دارای سن ائوسن بوده و مرتبط با فرورانش نئوتتیس به زیر صفحه ایران می باشند. همچنین در تشکیل این سنگ ها حرکات گسل قم زفره نقش مهمی داشته است. در این منطقه کانسار سازی و گسترش زون های دگرسانی مورد مطالعه قرار گرفته و حضور یک اندیس مس پورفیری تأیید شده است.