سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا داودی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پترولوژی
محمد رهگشای – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
ایمان منصف – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

چکیده:

مجموعه افیولیت های نیریز با روند شمال غرب-جنوب شرق، به موازات تراست اصلی زاگرس، رخنمون پیدا کرده است. در درون توالی گوشته ای این مجموعه افیولیتی می توان دایک های گابرو یی را مشاهده نمود. از لحاظ سنگ شناسی، این دایک های گابرویی دارای ترکیب اولیوین گابرو نوریت، گابرونوریت، اولیوین گابرو و گابرو هستند . مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که ماگمای سازنده این گابرو ها دارای سرشت تولئیتی کم پتاسیم می باشد. در نمودار عنکبوتی نورمالیز شده نسبت به گوشته اولیه، عناصر لیتوفیل بزرگ یون LILE همچنین عنصر U از عناصر با شدت میدان بالا HFSE نسبت به گوشته اولیه غنی شدگی نشان می دهند که این پدیده می تواند ناشی از عملکرد سیالات حاصل از رسوبات تیغه فرورانشی به درون گوه گوشته ای باشد، همچنین عناصر Nb و Ti تهی شدگی نشان می دهند که نشان دهنده منشا تهی شده ماگمای مادر این مجموعه می باشد. با توجه به نمودارهای مختلف ژئوشیمیایی می توان این طور نتیجه گرفت که محیط تشکیل این گابروها می تواند حوضه حاشیه ای در بالای زون فرورانش باشد