سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهار جوادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آ

چکیده:

توده نفوذی تقیآباد در جنوب شهرستان اردستان واقع شده است. این منطقه جزء زون ایران مرکزی محسوب میشود و به نوار ماگمایی ارومیه – دختر تعلق دارد. ترکیب سن گشناسی آن کوارتز دیوریت و کوارتز هورنبلند دیوریت، گرانیت،آلکالی فلدسپار گرانیت، گرانیت پورفیری، گرانودیوریت و کوارتز مونزودیوریت است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، ماگمای سنگهای نفوذی منطقه سرشت متاآلومین داشته و از لحاظ سری ماگمایی از نوع کالکآلکالن میباشند. با توجه ببررسی خاستگاه ماگمایی و جایگاه تکتونیکی، توده نفوذی منطقه تقیآباد ویژگی های گرانیتوئیدهای تیپI داشته به حاشیه فعال قارهای تعلق دارند. از نظر ویژگیهای محیط ژئودینامیکی از نوعVAG می باشند. با توجه به اطلاعات موجود و شواهد صحرایی، توده نفوذی منطقه تقیآباد با محیط فرورانش در ارتباط می باشد.