سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شبنم ادیبی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن آروین – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سارا درگاهی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گدازه های بالشی بخشی از سکانس آتشفشانی افیولیت ملانژ بافت را تشکیل می دهند. بر اساس آنالیزهای ژئوشیمیایی انجام شده گدازه های بالشی از دو نوع تولئیتی و تولئیتی حدواسط غنی شده می باشد . بازالتهای تولئیتی در عناصر LREE تهی شدگی نشان میدهندکه مشخصه بازالتهای پشته میان اقیانوسی است و بازالتهای تولئیتی حدواسط، در عناصر LREE غنی شدگی نشان میدهند که مختص بازالتهای درون صفحه ای (WPB) از نوع غنی شده پشته میان اقیانوسی (E- MORB) است. براساس نمودار های چند عنصری نرمالیز شده نسبت به MORB و N-MORB تشکیل بازالتهای بالشی افیولیت ملانژ بافت را میتوان به یک محیط پشته میان اقیانوسی- بالای زون فرورانش (MORB-SSZ) نسبت داد.از مشخصات بازالتهای بالای زون فرورانش (SSZ) می توان به غنی شدگی LREE و LILE (Cs, Rb, Ba, Th, K, Sr, Pb) نسبت به N-MORB وتهی شدگیHFSE (Nb, Ta, Hf, Zr, Ti ) نسبت به N-MORB اشاره کرد