سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال رسولی –
منصور قربانی –
وحید احد نژاد –

چکیده:

توده هیشین در استان کرمان و در جنوب شرق جیرفت واقع شده است. این منطقه بخشی از باتولیت جبال بارز است. کا منطقه هیشین مانند سایر منطقه جبال بارز از سنگ های اتشفشانی و نفوذی تشکیل شده است. ترکیب سنگ شناسی توده نفوذی هیشین متنوع بوده و شامل آلکالی گرانیت، گرانیت، گرانودیئریت، کوارتز آلکالی سینیت و کوارتز مونزودیوریت است. سرشت ماگمایی این سنگ ها ساب آلکالن-کالکوآلکالن می باشد که در سری های پتاسیک به سری کالکو آلکالن پتاسیم بالا تعلق دارند. بررسی نمودارهای ژئو شیمیایی سنگ های مورد مطالعه نشانگر آن است که این سنگ ها در محیط تکتنوماگمایی حاشیه فعال قاره ای تتشکیل شده اند. اغلب این گرانیت های کمان قاره ای از نوع گرانیت های قبل از برخورد و همزمان با برخورد به شمار می آیند. از نمودارهای عنکبوتی سنگ های منطقه نیز چنین نتیجه می شود که این نمودارها شاخصه کمان های ماگمایی می باشند و چنین سنگ هایی در اثر فرورانش پوسته اقیانوسی و ابزدایی آن ذوب گوه گوشته ای به وجود آمده اند.