سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیما پیغمبری – استادیار دانشگاه پیام نور
محبوبه جمشیدی بدر – استادیار دانشگاه پیام نور
حسن حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

کمپلکس های دگرگونی خواجو و تنبور در شرق سیرجان برونزد دارند و از لحاظ ساختاری جزء دگرگونی های زون سنندج-سیرجان می باشند. در این نوشتار انواع پورفیروبلاست های گارنت با استفاده از مطالعات پتروفابریکی و ژئوشیمیایی تفکیک و معرفی شده اند. بر اساس مطالعات پتروفابریک چهار نوع پورفیروبلاست گارنتGrt1, Grt2, Grt3, Grt4در این کمپلکس ها وجود دارد. پورفیروبلاست های تفکیک شده با استفاده از آنالیز نقطه ایEPMAکه در دانشگاهMuenster آلمان انجام شده بر اساستغییرات کسر مولیXFe, XMg, XCa, XMn که زونینگ عادی را نشان می دهند،گویایی روند رشد پورفیروبلاست های گارنت درمحیط دگرگونی پیشرونده هستند. بر اساس تغییرات کسر مولی که شامل کاهشXMnاز هسته به حاشیه و افزایشXCa از مرکز به حاشیه می باشد پورفیروبلاست های گارنت هایGrt1, Grt2مربوط به زون دگرگونی گارنت و پورفیروبلاست های گارنت هایGrt3که دارای تغییرات کاهشیXMn از هسته به حاشیه و روند کاهشیXCa و افزایش آن در بیرونی ترین لایه از مرکز به حاشیه می باشد مربوط به زون استارولیت است. شواهد پتروفابریکی گویایی روند رشد پورفیروبلاست های گارنتGrt4در زون برشی است.