مقاله پتروزنز گرانیتوئیدهای نوع-I باتولیت کیکی، شمال ایران مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه زمین شناسی ایران از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: پتروزنز گرانیتوئیدهای نوع-I باتولیت کیکی، شمال ایران مرکزی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باتولیت
مقاله فرورانش
مقاله کالک- آلکالن
مقاله منشا پوسته ای-گوشته ای
مقاله نوع-I

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: کنعانیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: سرجوقیان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باتولیت کیکی واقع در کوه های شمال سمنان در شمال ایران مرکزی از لحاظ سنگ شناسی شامل گرانیت، گرانودیوریت، کوارتزدیوریت و گابرودیوریت است که واحدهای پرکامبرین را قطع نموده است. این سنگ ها متاآلومین تا جزئی پرآلومین هستند و ماهیت کالک آلکالن دارند. الگوهای عناصر نادر خاکی نشان می دهند که همه نمونه سنگ های مطالعه شده از ماگمای مشترکی مشتق شده اند. مطالعات کانی شناسی، پتروگرافی و داده های عناصر اصلی و کمیاب نشان می دهند که همه سنگ های گرانیتی ماهیت I داشته و احتمالا مواد پوسته ای به همراه مواد مشتق از گوشته در تشکیل آن ها نقش داشته اند. نمودارهای عنکبوتی با آنومالی منفی P، Ti و Nb حاکی از شکل گیری ماگما در یک محیط تکتونیکی مرتبط با فرورانش است. دیگر شواهد ژئوشیمیایی از قبیل بالا بودن SiO2، پایین بودن Mg# و عناصر انتقالی و همچنین میانگین نسبت های Nb/Ce، Nb/La و (La/Sm)n گویای آن است که پوسته زیرین در کنار مواد مشتق از گوشته نقش مهمی را در تشکیل گرانیت های کیکی بازی کرده است.