سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ اسدی هارونی – دکتری اکتشاف معدن، عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
عاطفه سن سلیمانی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد محلات
لیلا پیره – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ورق یکصد هزارم اردستان در شمال شرق ا ستان اصفهان واقع شده است و شامل پهنه ایران مرکزی می باشد. محدوده شامل گدازه های آندزیتی- بازالتی و برش های آتشفشانی با ترکیب مشابه، سنگهای نفوذی با ترکیب اسیدی تا بازیک می باشد. در این تحقیق در ورقه مذکور با استفاده از تکنیک بهینه شده برازش کمترین مربعات رگرسیون شده (Ls-Fit) تصاویر +ETM و روش نسبت ها یباندی و ترکیب رنگی تصاویر استر، پیکسل های حاوی آلتراسیون های دارای بنیان هیدروکسیل و همچنین ا کسیدهای آهن سه ظرفیتی (هماتیت، گوتیت و جاروسیت)، که می توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با کانی سازی باشند شناسایی و برای مطالعات پی جوئی صحرائی معرفش شدند، سپس روند کلی ساختار ها و توده های نفوذی تعیین گردید. در نهایت با استفاده از مدل منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تلفیق لایه های اطلاعاتی حاصل از مطالعات زمین شناسی، دورسنجی یک نقشه نهائی تهیه گردید. این نقشه معرف زون های دارای اولویت بالای کانی سازی در منطقه می باشد. بدین منظور تلفیق و تحلیل کلیه اطلاعات در سیستم اطلاعات زمین مرجع می تواند منجر به شناسایی مناطق امید بخش معدنی برای مطالعات بعدی باشد.