سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده کوزه گران – کارشناسان ارشد تحقیقات اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی
رضا برهانی –
محمدرضا طحان –
علی بهدانی –

چکیده:

در بین کلیه عوامل موثر بر کشاورزی، آب و هوا اولین عاملی است که تعیین کننده نوع گیاه زراعی جهت کشت در هر منطقه می-باشد. برای رشد مطلوب محصولات کشاورزی، شرایط اقلیمی خاصی مورد نیاز میباشد. با این وجود بسیاری از محصولات زراعی بدون هیچگونه توجهی به تناسب اقلیمی در مناطق مختلف کشت میشوند که در نتیجه عملکردی پایینتر از حداکثر پتانسیل تولید اقلیم مناسب، حاصل میشود. انار با نام علمیPunica granatum L یکی از محصولات مهم باغبانی است که به طور معمول در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان کشت میشود. سطح زیر کشت زیاد انار بالاخص در شهرستا نهای حاشیه کویر خراسان آن را به عنوان یکی از عمده ترین منابع درآمد اقتصادی کشاورزان درآورده است. در نتیجه آگاهی از شرایط اقلیمی مناسب انار و تطابق آن با مناطق مستعد کشت انار از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق آمار و اطلاعات ۲۰ ساله ایستگاه های هواشناسی استان خراسان جنوبی و عملکرد انار در مناطق مورد مطالعه، در یک دوره ده ساله، گردآوری و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت