سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت حسنقلی نژاد دزفولیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
حسن زرین مو – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
بهروز حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
روح اله نکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

پلایای میقان از جمله مناطقی از کشور می باشد که با مشکل کمبود ذخایر آب مواجه می باشد دراین پژوهش سعی شده با استفاده از داده های خام موجود مانند لایه زمین شناسی نقشه توپوگرافی منطقه ونقشه آبراهه و شکستگی های منطقه اقدام به تولید نقشه هایی چون شیب، طبقات ارتفاع، تراکم آبراهه رده ۲و ۳ و فاصله از آبراهه رده ۲و۳ و فاصله از شکستگی و تراکم شکستگی شده است که به هرکدام از طبقات وزنی از ۱تا ۹ داده شده و همچنین به هر لایه براساس اولویت در پتانسیل یابی درصدی داده شده است سپسدر پایان برای داشتن یک نقشه دقیق پتانسیل از لایه های موجود به روش هم پوشانی ریاضی ادغام و درنهایت مشخص گردید که در قسمت جنوب و جنوب شرقی و همچنین شمال غربی به سمت پلایا دارای بهترین پتانسیل برای نگهداشت و ذخیره آب زیرزمینی می باشد.