سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران
منوچهر چیت سازان – استاد گروه علوم زمین دانشگاه شهید چمران
عباس چرچی – استادیار گروه علوم زمین دانشگاه شهید چمران
مجتبی شیرمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

درک صحیح از منابع آب زیر زمینی جهت مدیریت و استفاده مکرر از آن، بسیار مهم می باشد. مطالعه پتانسیل آب زیرزمینی تاقدیسهای کمردراز و شاویش- تنوش از این جهت حائز اهمیت میباشد. پتانسیل آب های زیرزمینی در یک منطقه به نرخ تغذیه وابسته است که متأثر از پارامترهای چون شیب،گسل، شکستگی، شبکه آبراهه، پوشش گیاهی،ارتفاع و لیتولوژی منطقه می باشد. پس از بدست آوردن لایه های موجود با استفاده از داده های سنجش از دور و سایر منابع در دسترس، تمامی این لایه ها در محیط ArcGis10 مورد تفسیر و آنالیز قرار گرفتند و به داده های رستری تبدیل شدند، سپس با استفاده از همین نرم افزار بر روی دادها تحلیل های مربوط به فازی کردن زیر لایه ها صورت گرفته، و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن لایه ها تعیین شد. لایه های حاصله با استفاده از روش fuzzy overly، تلفیق و مناطق با پتانسیل بالای آب زیرزمینی شناسایی گردیدند. با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای اثرگذار بر پتانسیل آب زیرزمینی منطقه، قسمت شمال غربی تاقدیس کمردراز و قسمت میانه های تاقدیس شاویش-تنوش از پتانسیل آب زیرزمینی بالاتری برخوردار است.