سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رحیم یوسفی زاده – کارشناس ارشد اقلیم شناسی سینوپتیکی مرکز تحقیقات هواشناسی استان سمنا
حمیدرضا ملکی – رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان سمنان

چکیده:

منطقه شمال کویر حاج علیقلی از نظر جمعیت و وجود عرصه های مناسب جهت کشت بویژه باغهای پسته دارای ویژگیها و شرایط مناسبی می باشد با توجه به کمبود شدید اب درمنطقه هدف این مقاله بررسی نقش عوامل جغرافیایی به ویژه ژئومورفولوژی در منابع آب منطقه و راهکارهای مناسبی جهت بهره برداری بهینه از این منابع در توسعه منطقه می باشد تقویت پوشش گیاهی حفاظت خاک ذخیره بهینه آب، افزایش درامد و اشتغال ساکنان منطقه از دیگر اهداف این تحقیق می باشد. جهت رسیدن به این منظور تمامی عوامل جغرافیایی و طبیعی به خصوص ژئومورفولوژی منطقه به صورت دقیق و میدانی و با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند و تا نقش آنها بر منابع آب این منطقه که یکی از مراکز فعالیت های انسانی در زمینه کشاورزی است مشخص گردد.