سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروانه ملاحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد محلات
محمدعلی علی آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد محلات

چکیده:

چهارگوش ۱:۱۰۰۰۰۰ محلات در مرز بین دو پهنه ساختاری ایران مرکزی در شمال و زون سنندج- سیرجان در جنوب واقع شده است، از این رو می توان دارای پتانسیل بالایی از کانه زایی آهن و همچنین عناصر فلزی دیگر باشد. در این تحقیق داده های ماهواره ای +ETM برای تعیین نقاط امید بخش کانی سازی آهن مورد پردازش قرار گرفته است. در اکتشاف ذخایر آهن عوامل زیادی همانند، زمین شناسی منطقه، تکتونیک، شیب منطقه، نوع کانی زایی و غیره تأثیر گذار می باشند. که طی این تحقق ابتدا تأثیر هر یک از عوامل فوق در پتانسیل یابی ذخایر آهن بررسی شده و سپس بر اساس ارزش آن عوامل، عامل وزنی را به منظور تلفیق وزنی در GIS اعمال می کنیم و در ادامه با استفاده از روش های سنجش از راه دور RS در محیط نرم افزار ENVI، از روی تصاویر ماهواه ای ارزش انعکاسی اندیس های معدنی موجود در منطقه استخراج می شوند و در نهایت با استفاده از GIS مناطق دارای اندیس معدنی مناسب جهت اکتشاف آهن معرفی گردیده و جهت کنترل نهایی مورد بازدید صحرایی، نمونه برداری و مطالعات آزمایشگاهی واقع شده اند، با توجه به کلیه مطالعات و شواهد ۵ منطقه دارای پتانسیله کانه زائی آهن در این چهار گوش شناسایی و گزارش گردیدهاند که گسل های با روند شرقی- غربی به عنوان یک کنترل کننده مهم در کانی سازی آهن در آنها تشخیص داده شده است.