سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی زارع صفت – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژِی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – دکتری هیدروژئولوژی
احسان آرام – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژِی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژِی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

درک صحیح از پتانسیل منابع آب های زیرزمینی از جهت مدیریت و استفاده مکرر از آن بسیار مهم می باشد. پتانسیل آب زیر زمینی، وابسته به تغذیه در منطقه می باشد. با توجه به موثر بودن پارامتر های گوناگون مانند شیب، درز و شکستگی و پوشش گیاهی در تغذیه، سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) به دلیل توانایی مدیریت حجم عظیمی از داده ها با منابع متفاوت، در این خصوص بسیار مناسب می-باشد. محدوده مطالعاتی در شمال شهر دزفول و در مجاورت سد دز قرار دارد. در این پژوهش جهت افزایش دقت و انعطاف پذیری در قضاوتها به منظور یافتن بالاترین پتانسیل تغذیه طبیعیGIS،توام بامنطقFAHPمورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور ابتدا عناصر عمومی موثر بر تغذیه آب زیر زمینی شناسایی، سپس لایه های اطلاعاتی بر اساس استانداردهای موجود وزن دهی و طبقه بندی گردیدند. سپس با استفاده از نقشه پهنه بندی بدست آمده، مکان های با بالاترین نرخ نفوذ شناسایی گردید. نتایج نشان میدهد که قسمتهای مرکزی و غرب بالاترین مقدار نفوذ را دارند، این در حالیاست که قسمت های نزدیک به شمال، کمترین نقش را در تغذیه آب زیر زمینی ایفا می کند. به دلیل تغییرات لیتولوژیکی ناشی از شرایط رسوب گذاری، جهت نیروهای تکتونیکی وارده و نیز عملکرد گسل- های فراوان ناشی از نیروهای تکتونیکی حاکم، شاهد نقش های بسیار متفاوت سازند های موجود در تغذیه آب زیرزمینی هستیم.