سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید فرخزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی
علیرضا کیهانی – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیع
ستاره پروه – دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

انرژی را در بیشتر تعاریف به صورت توانایی انجام کار بیان میکنند. منابع انرژی به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم میشوند. انرژی زیست توده یکی از انواع انرژی تجدید پذیر است که زبالههای جامد شهری و فضولات حیوانی از منابع اصلی آن میباشند. گازی که از زبالهها و فضولات نشر میشود حاوی ترکیبات آلی فراری میباشد که برای لایه اوزون مضر است، لذا با جمع آوری این گاز نه تنها از نشر گازهای گلخانهای جلوگیری میکنیم بلکه با سوزاندن آنها مقدار قابل توجهای انرژی آزاد میشود. دفنگاه به عنوان محلی برای دفن پسماندهای جامد که توسط واکنشهای شیمیایی و فعالیتهای بیولوژیکی تجزیه میشوند، معرفی میگردد. استحصال انرژی از فضولات دامی شامل فضولات مرغی و گاوداریها میباشد که برای جمع آوری این گاز از هاضم استفاده میشود. برای هر گاو به طور متوسط ۴۷ فوت مکعب حجم هاضم نیاز است و از هر فوت مکعب حجم هاضم ۱/۲ فوت مکعب بیوگاز تولید میشود حال با توجه با ۲۷۴۷۱۲۴ راس گاو در گاوداریهای صنعتی کشور انرژی معادل با ۱۴/۴۴ میلیون بشکه نفت خام در روز تولید میشود. با توجه به تولید ۱۴۴۹۶۴ تن کود مرغی در سال که به طور متوسط دارای ۱۹/۵۶% وزنی مواد آلی میباشد میزان انرژی استحصالی از آن معادل با ۲۹/۸۴ میلیون بشکه نفت خام در سال میباشد. تولید ۵۰ میلیون کیلوگرم ۵۷۵۳۵۰ بشکه نفت خام در روز را تولید میکند