سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر طالعی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
فرزین ناصری – استادیار گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علو

چکیده:

با توجه به خشکسالی چند سال اخیر در استان فارس، یکی از مناطقی که در این راستا دچار خسارات قابل توجه گردیده است، باغات انجیر استهبان که به عنوان بزرگترین تولید کننده این محصول در خاور میانه است، می باشد. از آنجاکه این باغات به صورت دیمی بوده، با توجه به خشکسالی اخیر حدود ۰۲ % این درختان کاملا خشک و مابقی نیز در صورت ادامه خشکسالی رو به خشکی می روند. از آنجا که این محصول به میزان قابل توجهی صادرات داشته و از طرفی شغلاصلی مردم این شهر می باشد لذا مشکلات عدیده ای را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در منطقه ایجاد نموده است. یکی ازراه حلهای مناسب جهت رویارویی با این پدیده، ایجاد چاه های آب در بسترهای مناسب و تغذیه درختان منطقه از طریق این چاه ها است . در بحث مکانیابی چاه ها از لایه های مختلفی شامل DEM 1 منطقه، نقشه نوع خاک منطقه، نقشه سنگسنگ شناسی منطقه، نقشه آبراهه های موجود در منطقه، کاربری زمین و نقشه شیب استفاده شد. سپس این نقشه ها، با روش فازی ترکیب شده و نقشه های پتانسیل در منطقه به وجود آمد