سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فائزه سلامت – کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

امروزه تحقیقات علمی بیشتر به سمت تحقیق و توسعه درزمینه غذاهای فراسودمند تغییر مسیرداده اند هدف از این مطالعه ارایه یک بررسی و مروری برویژگیهای پروبیوتیکی باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از محصولات خود بخود تخمیر شده با هدف فراهم کردن اطلاعات پایه برای پیشبرد تحقیقات بیشتر درزمینه میکروارگانیسم های شرکت کننده در تخمیر خودبخودی می باشد که می تواند به منظور تعیینویژگیهای پروبیوتیکی خصوصیات تکنیکی و ایمنی غذایی مورد نیاز مورد استفاده قرارگیرد مقالاتمرتبط با موضوع مورد مطالعه درپایگاه های اینترنتی Google Scholar Pubmed Sciencedirect جستجو شدند. دراین بررسی مقالاتی از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ که دربردارنده مطالبی پیرامون پتانسیل پروبیوتیکی غذاهای برپایه غلات خود بخود تخمیر شده بودند. وارد مطالعه شدند یافته ها نشان داد که پروبیوتیک ها اثرات حمایتی و فواید سلامتی بخشی برای انسان به همراه دارند پروبیوتیک ها با باکتریهای اسید لاکتیک همراه اند اثرات حمایتی و فواید سلامتی بخشی برای انسان به همراه دارند.