سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا فاضلی ویسری – سازمان بهره وری انرژی ایران
امیر دودابی نژاد – سازمان بهره وری انرژی ایران
احسان رومی زاده – شرکت مهندسی آسیاوات
علیمحمد میرشمس –

چکیده:

در این مقاله پس از ارائه خلاصهای از وضعیت صنعت کاشی وسرامیک کشور و مقایسه با وضعیت جهانی، راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانههای کاشی و سرامیک کشور و پتانسیل صرفه جویی مربوط بههر راهکار ارائه شده است. در این تحقیق تلاش شده است با مطالعه وضعیت کارخانه های کشور و تکنولوژی های به کار رفته شده در آنها و پس از پایش وضعیت کارخانجات کاشی و سرامیک از نظر مصرف انرژی،راهکارهای بهینه سازی به تفکیک کارخانههایی که هر راهکار در آن قابلیت اجرا دارد، ارائه شده و برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای اجرایراهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجاتکشور تدوین شود