سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسد مرتضایی – عضو هیات علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

دفن بهداشتی مواد زائد شهری در ایران به عنوان یکی از راه حلهای مدیریت زباله های شهری بکار گرفته می شود که ضمن دارا بودن محاسن خاص ،مشکلاتی نیز به دنبال دارد.در حال حاضر زباله های شهر همدان در ۲۲ کیلومتری شهر دفن میشود به دلیل افزایش جمعیت و اشباع شدن ،این محل در سال آینده جوابگوی زباله های شهر نخواهد بود.در این تحقیق به مدیریت زباله های شهر همدان از دیدگاه دیگر،یعنی پتانسیل احداث صنایع مرتبط با زباله و اشتغال زایی پرداخته شده است.ابتداسیستم جمع آوری و دفن زباله های شهر همدان بررسی و پس از آنالیز فیزیکی ،درصد اجزاء تشکیل دهنده زباله های شهر همدان بدست آمده است. در ادامه با بررسی روشهای بازیافت زباله در چند کشور توسعه یافته ،پتانسیل های احداث صنایع مرتبط با بازیافت زباله های شهر همدان بررسی شده است. در انتها بر اساس حجم زباله های شهر همدان و درصد اجزاء تشکیل دهنده آن پیشنهادهایی برای احداث صنایع مختلف به همراه میزان سرمایه گذاری ، ظرفیت تولید ،اشتغال زایی و نرخ بازگشت سرمایه ارایه شده است