سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا امیدوار اشکلک – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی،گروه اکتشافات ناحیه های و متالوژنی،
سید علی اصغر مختاری – دکتری پترولوژی، گروه اکتشافات ناحیه های و متالوژنی، سازمان زمین شناس
بهروز برنا – زمین شناسی، معاونت اآتشاف، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سرمد روزبه کارگر – آارشناس زمین شناسی، مدیر اآتشافات فلزی و غیر فلزی، سازمان زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در بخش باختری زون البرز مرآزی واقع شده و دربرگیرنده سنگ های آهکی سازند تیز آوه به سن آرتاسه بالایی می باشد. واحد آهکی یاد شده، در محور عرشه آوه- آوه اشک سرا- درفک آوه با روند خاوری- باختری رخنمون یافته است. سازند تیزآوه در این منطقه شامل سنگ آهک های خاآستری تا خاآستری روشن رنگ با لایه بندی متوسط تا ضخیم و گاهی توده ای است آه اغلب سیمای برجسته و خشن دارند. بخش های دارای رنگ خاآستری روشن این سازند، دارای عیار بالای CaO می باشند. متوسط عیار CaO در آل نمونه های برداشته شده، ۵۴٫۴۵ درصد و بیشترین عیار بدست آمده برای CaO در محور یاد شده، ۵۵٫۴۵ درصد بوده است. از نظر آانی شناسی، آلسیت آانی اصلی تشکیل دهنده این واحد آهکی می باشد. نتایج مطالعات آزمایشگاهی حاآی از اینست آه سازند آهکی تیزآوه در محور یاد شده برای موارد مختلفی همچون آارخانه قند، صنایع سیمان، صنایع فولاد، صنایع لاستیک و … می تواند آاربرد داشته باشد. با توجه به گسترش بالای این سازند در محور مزبور، م یتوان این منطقه را برای مطالعات دقی قتر مد نظر قرار داد.