سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید حسین پور – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اصغر حمیدی – دانشیار، دانشگاه تهران

چکیده:

کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی های زیست محیطی و انتشارگازهای گلخانه ای و صرفه جویی اقتصادی ناشی از آن و در نهایت پایداری و ثبات دادن به استفاده از انرژی خورشیدی با بکارگیری از مخازن ذخیره انرژی حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده( ۱PCM در کنار افزایش و گسترش روز افزون استفاده از محصولات کشاورزی گلخانه ای در کشور و در نتیجه نیاز به گرمایش کافی و با ثبات در گلخانه ها با توجه به مصرف بالای حاملهای انرژی در بخش کشاورزی، از مهمترین عوامل انجام این تحقیق می باشد. در این مقاله به طراحی و مدلسازی سیکل گرمایش یک گلخانه فرضی با مساحت ۱۸۰ متر مربع در شهر تهران متشکل از سیستمخورشیدی، سیستم کمکی با سوخت فسیلی، مخزن ذخیره حرارت باPCMکه قابلیت شارژ شدن از سیستم خورشیدی و گازهای حاصل از احتراق سیستم کمکی را دارد و گلخانه تشکیل شده است. پس از کد نویسی روابط مورد نیاز در نرم افزار مطلب، نتایج بیانگر رشد ۶۱/۷% در کاهش مصرف سوخت سیستم فوق ذکر در مقایسه با سیستمی که متکی فقط بر گرمایش خورشیدی و مخزن ذخیره حرارت باPCM است، می باشد.