سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رجایی فر – دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،گروه مهندسی ماشین های کشا
اسداله اکرم – دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،گروه مهندسی ماشین­های کش
برات قبادیان – دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی، ایران

چکیده:

یکی از چالش های بزرگ پیش روی سیاست گذاران در کشور های مختلف، مسئله تامین انرژی از منابع تجدید پذیر و همچنین مبارزه با معضلات زیست محیطی است. یکی از این معضلات زیست محیطی، بیابان زایی است که باعث ناباروری زمین ها و غیرحاصلخیز شدن آن ها می شود. از طرفی محدود بودن منابع سوخت فسیلی و رو به اتمام بودن این منابع، همچنین آلایندگی آن ها نیز گریبان گیر این سیاست گذاران است. کشور ایران با حدود ۵/۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی یکی از کشورهای دنیا است که مساحت بیابانی زیادی داشته و در آینده ای نزدیک با معضل بیابان زایی و در آینده ای دور با معضل تامین منابع سوختی پاک و جایگزین روبرو خواهد شد. یکی از راهکارهای پیشنهاد شده در این مقاله برای جلوگیری از این معضلات و همچنین کمک به سیاست گذاران در مقابله با چالش‌های فوق، کاشت گیاهانی است که بتوان از آن ها برای نیل به دو هدف بیابان زدایی و تامین انرژی های جایگزین استفاده کرد و یکی از این گیاهان زیتون است. زیتون گیاهی است که می توان از آن برای بیابان زدایی و تولید سوخت بیودیزل که از جمله انرژی های پاک و جایگزین محسوب می شود، استفاده کرد. بدین منظور پتانسیل سنجی کاشت این گیاه در استان های بیابانی کشور ایران صورت گرفت. نتایج حاکی از مستعد بودن ۲۰ استان از مجموع ۲۶ استان بیابانی کشور به منظور کاشت گیاه زیتون و مناسب بودن راهکار پیشنهادی بود.